17 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 9 โรงพยาบาล

17 เมษายน

 จัดส่งนวัตกรรม 9 โรงพยาบาล     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (NMU modified PAPR-1) หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 (VJR-NMU N99.99 silicone mask) ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมแพ จ ขอนแก่น / โรงพยาบาลทุ่งหว้า จ สตูล โรงพยาบาลมะนัง จ สตูล / โรงพยาบาลสนาม ม ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล โรงพยาบาลบาเจาะ จ นราธิวาส / โรงพยาบาลสนามกองร้อย อส. จ นราธิวาส โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ สุราษฎร์ธานี / โรงพยาบาลนายูง จ อุดรธานี ส่งเพิ่มเติม โรงพยาบาลพุทธชินราช จ พิษณุโลก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช… Read more »

by