มหัศจรรย์วันเพ็ญนวมินทราธิราช ประจำปี ๒๕๖๐

Untitled-3

กำหนดการ กิจกรรมมหัศจรรย์วันเพ็ญนวมินทราธิราช ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช                                          16.00 น.  – ผู้ประกวดการประดิษฐ์กระทงลงทะเบียน และรายงานตัว- ลงทะเบียนร้านค้าและร้านอาหาร 17.00 น.  – ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน และชมบอร์ดนิทรรศการ การออกร้านค้าจากชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยร้านค้าจากนักศึกษา และส่วนงานจากมหาวิทยาลัย 18.00 น. – พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช- กล่าวรายงาน โดย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช… Read more »

by

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมฯ

P1030646

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ภายในกิจกรรมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายพระพรโดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ กล่าวรายงานการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย  เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง และกล่าวคำถวายพระพร หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม “นวมินทร์รวมใจชาวดุสิต รักษ์เจ้าพระยา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” จัดกิจกรรมสังคโลกปลอดภัยไร้มลพิษ และเจ้าพระยาใสด้วยใจนวมินทร์

by

ประมวลภาพเทศมหาชาติ

IMG_2329

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  ทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่  4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น. โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า… “การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13 กัณฑ์ กำหนดการจัดงานเป็นระยะเวลา 2… Read more »

by

ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ

S__2998309

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  ทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่  4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น. โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า… “การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13… Read more »

by