“ดนตรีในสวน 110 ปี วชิรพยาบาลแห่งทุ่งสามเสน”

DSC_8377

  ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ดนตรีในสวน 110 ปี วชิรพยาบาลแห่งทุ่งสามเสน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวรายงาน ในโอกาสการเปิด Soft Opening อาคารวชิรานุสรณ์และวชิรปาร์ค ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการบูรณะอาคารวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) และรวบรวมประวัติพื้นที่ประวัติศาสตร์รอบมหาวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสในการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สื่อมวลชนได้เข้าชม ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กิจกรรม “ดนตรีในสวน 110 ปี วชิรพยาบาลแห่งทุ่งสามเสน” ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญมากมาย อาทิ คุณกบ เสาวนิตย์ นวพันธ์ คุณโน้ต ศรันย์ คุ้งบรรพต คุณเกษมสุข บุญเจริญ รศ.นพ.พงศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ วงดนตรี จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงดุริยางค์ซิมโฟนี่กรุงเทพมหานคร และอาจารย์… Read more »

by