238556100_4272593252831848_5397575531099828445_n new

รู้สึกท้อแท้ หมดไฟ มีปัญหาในที่ทำงาน อยากพัฒนาเพื่อตัวเอง

ขอแนะนำที่ปรึกษาที่สามารถช่วยคุณได้

 

 

คลินิกให้คำปรึกษาการบริหารงานบุคคล (HR Consulting Clinic)
“ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนากำลังใจ วิเคราะห์ปัญหา สร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น” โดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ยืนยันขอเข้ารับการปรึกษา

 

 

https://1th.me/w4jKQ หรือ

โทร. 0 2244 3849 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.