มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขา 2) ลงนาม MOU

IMG_4061

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขา 2)  ลงนาม MOU   วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายชาญชัย จารุเมธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขาที่ 2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พัฒนาระบบกรองอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่ต่างๆ ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1KcNRbGBdNa9m9_EFqqtKHmvu_0RHljo… เรื่อง:ภาพ อรรณพ พัฒนศิลป์  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

by

“มอบหุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ SHaRE-aGIVeR

IMG_3515

 “มอบหุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ SHaRE-aGIVeR   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี GC ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) หรือหุ่นยนต์แบ่งปัน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำไปใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง (Physical Distancing) และป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือ เป็นผู้มอบหุ่นยนต์แบ่งปัน แก่ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช… Read more »

by

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ ลงนาม MOU

IMG_3292

 ม.นวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU   วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในองค์กร ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่อง:ภาพ อรรณพ พัฒนศิลป์  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมมอบถุง “รักษ์…ชุมชน”

IMG_3163

 ม.นวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมมอบถุง “รักษ์…ชุมชน”   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจัดกิจกรรมมอบถุง “รักษ์…ชุมชน” ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบถุง “รักษ์…ชุมชน” ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จำนวน 1,200 ชุด โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชนรับมอบ จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนมิตรคาม 1 2.ชุมชนมิตรคาม 2 3.ชุมชนบ้านเขมร 4.ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ 5.ชุมชนท่าน้ำสามเสน 6.ชุมชนซอยโซดา 7.ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 8.ชุมชนแฟลตการเคหะสิริสาสน์ศรีย่าน 9.ชุมชนสวนอ้อย 10.ชุมชนวัดโบสถ์ 11.ชุมชนศรีย่านซอย 3 ถุง “รักษ์ชุมชน” ประกอบด้วย ข้าวสาร หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์… Read more »

by

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวน ร่วมใจ “ตู้ปันสุข” ช่วยชุมชน

97477552_2936645646426622_304704371755581440_n

by

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก

96261753_910896942665296_7356508924771565568_o

12 พฤษภาคม 2563 รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบชุดกระจก ระบบสื่อสารทางไกลพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก (Quarantine Tele – presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 2 เครื่อง พัฒนาโดยโครงการ CU-RoboCovid เพื่อให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไว้ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้… Read more »

by

ม.นวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนาม (MOU)

IMG_2751

 ม.นวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนาม (MOU)   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน การสร้างนวัตกรรม ร่วมมือจัดตั้งห้องปฎิบัติการกลาง เพื่อให้บริการทดสอบด้านห้องปฎิบัติการ การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า หน้ากากอนามัย N95 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) และอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาระบบคุณภาพ เทคนิคและนวัตกรรม… Read more »

by

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จับมือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU

IMG_1785

 ม.นวมินทราธิราช จับมือ บ.ฮอนด้า ลงนาม MOU   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จับมือ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบป้องกันโควิด-19 วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฎิบัติการ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือศึกษา พัฒนา ปรับปรุง ต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนการให้บริการยืมรถพยาบาล จำนวน 1 คัน / รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motorlance) 1 คัน พร้อมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ… Read more »

by

ข่าวไทยพีบีเอส ธนาธร เปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นแบบวชิรพยาบาล

93674999_10163814762705085_8860783957059305472_o

 ธนาธร เปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นแบบวชิรพยาบาล   วันนี้ (21 เม.ย. 63) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า กล่าวเปิดตัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ ได้รับต้นแบบจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และได้นำต้นแบบมาพัฒนา โดยจะส่งมอบ ทั้งหมด 12 โรงพยาบาล และวันที่ 25-26 เมษายนนี้ จะส่งไปที่ จ.นนทบุรี และ จ.ยะลา เป็นชุดแรก ขณะที่ในชุด 2 จะส่งมอบในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ . สำหรับห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน 1 ห้อง จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งแพทย์เป็นห้องแรงดันบวก และฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ ซึ่งอากาศจากห้องผู้ป่วยจะไม่สามารถเข้าไปสู่ห้องของแพทย์ได้ โดยอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งบประมาณ 6-7 แสนบาทต่อ 1 ชุด . ส่วนเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ จะใช้หลักการเดียวกันกับห้องตรวจเชื้อฝั่งผู้ป่วย โดยจะดึงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตู้อะคริลิกใสก่อนที่จะหมุนเวียนผ่านระบบกรองเชื้อออกสู่ภายนอก ซึ่งใช้งบประมาณ 40,000 บาท ต่อ 1… Read more »

by

MGRONLINE “ธนาธร” โชว์ฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์แจก 12 รพ.ฟรี

563000004286701

 “ธนาธร” โชว์ฐานผลิตอุปกรณ์การแพทย์แจก 12 รพ.ฟรี   แกนนำก้าวหน้า เปิดโรงงานร่วมเอกชนผลิตอุปกรณ์การแพทย์บริจาค 11 ห้องตรวจโรคติดเชื้อ และ 18 อุปกรณ์ติดเสริมเตียง ให้ 12 โรงพยาบาลฟรี ชูถึงเวลาสังคมต้องร่วมมือกัน ใช้ต้นทุนไม่แพงเครื่องละ 6 แสนกว่าบาท เผยศิษย์เก่าวิศวะจุฬาฯ ติดต่อมาจึงประสานให้ ยันคุยกับ รพ.ตลอด ไม่รู้นายกฯ ส่งจดหมายถึงแม่ ฝากรัฐบาลอย่าให้ชาวบ้านอดตายวันนี้ (21 เม.ย.) ที่บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะแกนนำคณะก้าวหน้า ได้นำสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยและอำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 2 รายการ ประกอบด้วย 1. Modular ARI Clinic ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการแรงดันบวก สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ด้านหนึ่ง และห้องความดันลบสำหรับผู้เสี่ยงติด 2. Patient… Read more »

by