คู่มือจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | e-GP

procument-banner

>>เอกสารดาวโหลด<< 1คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่ gpscbook คู่มือ e-Bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2) คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1) คู่มือ e-Market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2) คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1) คู่มือการ reset password คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง. 1.คู่มือ ตารางรหัส UNSPSC ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2560   ข้อมูลอ้างอิงจาก http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp#   >>Link วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง<< https://www.youtube.com/watch?v=QfIkyvDtr0k&t=7568s https://www.youtube.com/watch?v=r13rWgt2-fY&t=20s https://www.youtube.com/watch?v=a0z1wgvIBlY&t=392s https://www.youtube.com/watch?v=JY2UC94NUIo&t=639s https://www.youtube.com/watch?v=QNUXVwXnSIA&t=2165s

by

สรุปมติที่ประชุม

AW_Logo NMU

 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่9-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย… Read more »

by