241650706_4294059877351852_388746559202318658_n

การรายงานความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร สู่การนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

 

 

สามารถแจ้งรายงานความเสี่ยงได้ที่ https://bit.ly/2RKSa2m

หรือ QR Code ตามรูป

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.