มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด

001

by

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล

พลเรือเอกสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

 มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอกสมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และนางสาวณัฐวิภา วาณิชย์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปฏิบัติงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบตู้ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ จำนวน 11 เครื่อง เพื่อใช้ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดี ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์

96101912_2925541127537074_2922401443048587264_o

by