มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีมอบประกาศนีบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 6

IMG_9991

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีมอบประกาศนีบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 6 (ผู้นำเมือง 6) โดยมีศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก บี2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ทั้งนี้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมืองรุ่นที่ 6 (ผู้นำเมือง 6) จำนวนทั้งหมด 118 ท่าน   การศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ ในด้านการบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพผู้นำทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแนวคิดที่ดีระหว่างกัน และเกิดองค์ความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงงานภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่ดี และการนำสังคมที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

by

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดอบรมหลักสูตร มหานคร รุ่นที่ 9 ปั้นผู้บริหารระดับสูง เป็นนักพัฒนาเมืองรองรับอาเซียน

IMG_1094 - Copy

   “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดอบรมหลักสูตร มหานคร รุ่นที่ 9 ปั้นผู้บริหารระดับสูง เป็นนักพัฒนาเมืองรองรับอาเซียน” เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 9) ร่วมด้วย ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)   กิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากท่าน ศ. (วุฒิคุณ) พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสภากรุงเทพมหานครกับการพัฒนามหานคร”   การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร รุ่นที่ 9 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 143 ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการประจำสังกัดหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองของกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ… Read more »

by