กิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

DSC_7271-2

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” พร้อมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาพถ่าย – งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

by

ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

IMG_7793

 ม.นวมินทราธิราช นำนวัตกรรม หน้ากาก N99 และ หน้ากากแบบคลุมศรีษะ  PAPR ร่วมแสดง งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2021   สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และนำผลงานนวัตกรรม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) พัฒนาโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศรีษะ ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธภาพสูง (Powered air-Purifying respirator – PAPR)… Read more »

by

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″

IMG_7738

งานแถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564″ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผศ.พวงผกา กรีทอง รองอธิการบดี ผศ.อนุแสง จิตสมเกษม รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ นายพงศธร ชมดี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เข้าร่วมงานและนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้นำนวัตกรรมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน ชนิด N99 (N99 respirator) ไปจัดแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพัฒนา ผลิต และทดสอบใช้จริงซึ่งได้มาตรฐานตามผลการวิจัย ส่งมอบให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วประเทศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่… Read more »

by