10 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 21 โรงพยาบาล

182423

 จัดส่งนวัตกรรม 21 โรงพยาบาล       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (NMU modified PAPR-1) หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 (VJR-NMU N99.99 silicone mask) ให้กับโรงพยาบาล 21 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่าตอง / โรงพยาบาลบางกรวย 1 โรงพยาบาลพนมสารคาม / โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลกุมภวาปี / โรงพยาบาลกาบัง โรงพยาบาลชลบุรี / โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลพุทธชินราช / โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลท่าศาลา / โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช / โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ  / โรงพยาบาลแม่ระมาด  โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ / โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต / โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนองโรงพยาบาลธารโต งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by