9 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 17 โรงพยาบาล

156952

 จัดส่งนวัตกรรม 17 โรงพยาบาล     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (NMU modified PAPR-1) หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 (VJR-NMU N99.99 silicone mask) ให้กับโรงพยาบาล 17 แห่ง ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ รพ.รามาฯ ม มหิดล / โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี / โรงพยาบาลพิมาย สถาบันราชประชาสมาสัย / โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา / โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลปากพลี / โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ระยอง / โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลนวมินทร์  / โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลเขื่องใน / โรงพยาบาลสบ้าย้อย โรงพยาบาลยันฮี   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by

8 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 13 โรงพยาบาล

156379

 จัดส่งนวัตกรรม 13 โรงพยาบาล     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (NMU modified PAPR-1) หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 (VJR-NMU N99.99 silicone mask) ให้กับโรงพยาบาล 13 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี / โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว / โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร / โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร / โรงพยาบาลอ่างทอง มหาวิทยาลัยบูรพา / โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลจะนะ / โรงพยาบาลบัวใหญ่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by

7 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 20 โรงพยาบาล

1826102

 จัดส่งนวัตกรรม 20 โรงพยาบาล     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หมวกอัดอากาศแรงดันบวก (NMU modified PAPR-1) หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 (VJR-NMU N99.99 silicone mask) ให้กับโรงพยาบาล 20 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพังงา / โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลเบตง / โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ มข. โรงพยาบาลลาดพร้าว / โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลราชบุรี / โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลบางกรวย 1 / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลพนมสารคาม / โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลปลายพระยา / โรงพยาบาลกุมภวาปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี / โรงพยาบาลบางนา 5 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ… Read more »

by