กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

LINE_ALBUM_ถวายพระพรออนไลน์ร่วม อว_๒๑๑๐๑๔_2

 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  ธิเบศร     เนื่องในโอกาส 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำทีมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้แทนบุคลากร และนักศึกษา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา ขอบคุณภาพจาก : งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

by

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

IMG_4848

 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย         วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผอ.วิทยาลัยพัฒนามหานคร นางสาวดวงเนตร์ ภู่วัฒนวนิชย์ รองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่าน้ำสามเสน สวนอ้อย วัดโบสถ์ ศรีย่านซอย 3 ซอยโซดา แฟลตสิริสาสน์เคหะศรีย่าน หมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ราชผาทับทิมร่วมใจ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และวัดคอนเซ็ปชัญ ณ อาคารนวมินทร์ 2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

by

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

IMG_4799

 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ  แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 6 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคม กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วย นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม มอบมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล ให้กับ โรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity… Read more »

by

ม.นวมินทราธิราช วชิรพยาบาล ร่วมด้วย สำนักงานเขตดุสิต จัดโครงการ “บริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 10 ชุมชน

LINE_ALBUM_วัคซีนชุมชน_๒๑๐๙๒๕_57

 ม.นวมินทราธิราช วชิรพยาบาล ร่วมด้วย สำนักงานเขตดุสิต จัดโครงการ  “บริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่ชุมชนโดยรอบ  มหาวิทยาลัย 10 ชุมชน                ม.นวมินทราธิราช วชิรพยาบาล ร่วมด้วย สำนักงานเขตดุสิต จัดโครงการ “บริการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 10 ชุมชน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นางสุรีย์ วาดเขียน ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.นพ.ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมด้วย นายดิชา คงศรี ผอ.เขตดุสิต ตรวจเยี่ยม การบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน… Read more »

by

คุณอุไรวรรณ มอบทุนการศึกษา

IMG_4693

 คุณอุไรวรรณ มอบทุนการศึกษา   คุณอุไรวรรณ หาญอุดมสุข รองประธานบริษัทเรเซอร์ ไวร์ เวิร์คส จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 120,000 บาท ให้กับ นางสาวพุธิตา สมวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ นางสาวศิรินทิพย์ ปิ่นแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

by