ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

procument-banner

>>เอกสารดาวโหลด<<

1คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

gpscbook

คู่มือ e-Bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

คู่มือ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

คู่มือ e-Market กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.2)

คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (V.1)

คู่มือการ reset password

คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC

คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง

ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

วิธีเฉพาะเจาะจง.

1.คู่มือ ตารางรหัส UNSPSC ปรับปรุงวันที่ 31 มกราคม 2560

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp#

 

>>Link วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง<<

https://www.youtube.com/watch?v=QfIkyvDtr0k&t=7568s

https://www.youtube.com/watch?v=r13rWgt2-fY&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=a0z1wgvIBlY&t=392s

https://www.youtube.com/watch?v=JY2UC94NUIo&t=639s

https://www.youtube.com/watch?v=QNUXVwXnSIA&t=2165s

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารมหาวิทยาลัย.