ภาพกิจกรรม นักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาเดินพิธีลอดซุ้ม โดยมีอธิการบดี ดร.พิจิตต รัตตกุล เดินร่วมแถว วันที่ 10 มิถุนายน 59


งานประชาสัมพันธ์

โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.