สวดพระอภิธรรมพระศพ ร.9

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์  มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.