โปสเตอร์ เทศมหาชาติใหม่

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร”

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  ทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา

มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่  4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น.

โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า…

“การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13 กัณฑ์ กำหนดการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดที่สำคัญที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร  และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งจะเป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยประชาชนทั่วไปหรือองค์กรใดที่สนใจอยากเข้าร่วมฟังเทศนามหาชาติเพื่ออานิสงส์ในการเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือหากไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารดังกล่าว ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทรศัพท์. 02 668 9882”

S__33226773 S__33226772

สามารถร่วมบริจาคได้หลายช่องทาง

** บริจาคได้ด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์
- สำนักงานอธิการบดี
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
- วิทยาลัยพัฒนามหานคร
- วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

** บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสามเสน (วชิรพยาบาล)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)
เลขที่บัญชี 983-4-01018-4
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสามเสน (วชิรพยาบาล)
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)
เลขที่บัญชี 984-8-75415-6
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)
เลขที่บัญชี 027-0-26785-9
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริย์ศัก
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)
เลขที่บัญชี 049-0-17667-4
- บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เงินบริจาค)
เลขที่บัญชี 688-0-14071-8
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์.02 668 9882 โทรสาร. 02 241 6570

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.