มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร”

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

IMG_2893 IMG_3019 IMG_3063 IMG_1548 IMG_1554 IMG_1583 IMG_1605

IMG_2900 IMG_1712 IMG_1893 IMG_2060 IMG_2291 IMG_2329 IMG_2367 IMG_2801
IMG_2998

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมิน  ทราธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานที่ปรึกษา

มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่  4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น.

โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า…

“การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13 กัณฑ์ กำหนดการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดที่สำคัญที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร  และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งจะเป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยประชาชนทั่วไปหรือองค์กรใดที่สนใจอยากเข้าร่วมฟังเทศนามหาชาติเพื่ออานิสงส์ในการเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือหากไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารดังกล่าว ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทรศัพท์. 02 668 9882”

 

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.