มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ภายในกิจกรรมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมถวายพระพรโดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ กล่าวรายงานการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา และได้รับเกียรติ
จากศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย 

เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง

และกล่าวคำถวายพระพร

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม “นวมินทร์รวมใจชาวดุสิต รักษ์เจ้าพระยา รักษาสิ่งแวดล้อม

น้อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
จัดกิจกรรมสังคโลกปลอดภัยไร้มลพิษ และเจ้าพระยาใสด้วยใจนวมินทร์

P1030646 P1030703 P1030706 P1030670 P1030676 P1030693 P1030723 P1030731 P1030750 P1030745 P1030756 P1030765 P1030830

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย.