ม.นวมินทราธิราช ร่วมภาคีเครือข่ายแถลงนวัตกรรมรับมือ COVID 19

 

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under สื่อทีวี Covid-19.