มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์

วันนี้ 30 เมษายน 2563 บริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ โดยคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ มอบปิ่นโตเมลามีน จำนวน 12 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำหรับทีมแพทย์โควิด โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

IMG_1689 ed

 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.