มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันโควิด-19

โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมรับมอบ

95600063_2911457415612112_5233657189092032512_n

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

 

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.