มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์

 เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบประมวลผล AI อัจฉริยะ เครือข่ายเอไอเอส ที่ห้อง CT Scan เพื่อช่วยเหลือและดูแลคนไทย ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ ณ อาคารมหาวชิราวุธ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

96101912_2925541127537074_2922401443048587264_o

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.