โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับนวัตกรรมเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

 
96012410_2934343019990218_5452777783354720256_o
 
โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับนวัตกรรมสนับสนุนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ NMU-PAPR-2 NMU-mini PAPR และ ผ้าคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ
 
96412223_2934343766656810_7678142670333542400_o 96949775_2934344946656692_7233971287318593536_o 97270439_2934344483323405_4823007364397400064_n
 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.