มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบอุปกรณ์ให้กับ มูลนิธิวชิรพยาบาล

 

IMG_3187

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุด PPE (Isolation Gown) จำนวน 100 ชุด ให้กับมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.