มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ หลักสูตรพัฒาสัมพันธ์ รุ่นที่ 13

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นตัวแทนหลักสูตรพัฒาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 13 (พสบ 13) กรมกิจการพลเรือนทหารบก มอบหน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

edit 01

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.