มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ มอบแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

edit 01

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ผู้บริจาค Covid-19.