มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบอุปกรณ์ป้องกัน NMU รับมือ covid-19 มูลนิธิร่วมกตัญญู

 

มอบ ppe มูลนิธิร่วมกตัญญู

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE (Isolation Gown) จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย Isolation gown , Hood cover , Leg cover และแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 แกลลอน ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อช่วยลดการติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.