โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้รับนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว

 
34727
 
34724 34725 34726

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.