8 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่งนวัตกรรม 2 โรงพยาบาล

 
8 พ.ค. 63
 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

รพ.สำโรงการแพทย์​ และ รพ.ศรีนครินทร์​ (ขอนแก่น)

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.