จัดส่งนวัตกรรม 14 โรงพยาบาล

 
15 พฤษภาคม 63
 

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดส่ง นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

(N99 + PAPR version 1 – 2+ MIN PAPR + PPE coverall + IsolationGown + ถุงคลุม stretcher)  ให้กับโรงพยาบาล 14 แห่ง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว   จัดส่งโรงพยาบาล   ขอนวัตกรรม

 

Posted by & filed under จัดส่งโรงพยาบาล Covid-19.