ม.นวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนาม MOU

 
IMG_3289

IMG_3271 IMG_3272 IMG_3292

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณณรัณ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟ้บอีควิปเมนต์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการปรับระบบอากาศให้ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จากความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในองค์กร ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เรื่อง:ภาพ อรรณพ พัฒนศิลป์

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ข่าว Covid-19, ข่าวประชาสัมพันธ์.