มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมมือ บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขา 2)

 ลงนาม MOU

 

IMG_4061

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ นายชาญชัย จารุเมธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สาขาที่ 2) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด เพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พัฒนาระบบกรองอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร ยานพาหนะ และสถานที่ต่างๆ ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

IMG_4052 IMG_4054 IMG_4058

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://drive.google.com/…/1KcNRbGBdNa9m9_EFqqtKHmvu_0RHljo…

เรื่อง:ภาพ อรรณพ พัฒนศิลป์

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าว Covid-19, ข่าวประชาสัมพันธ์.