มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด

 

001

มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คุณจรัส โลหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอลล์ สำหรับทำความสะอาดมือ (Hand Sanitizer Stand & Station) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ศูนย์ข่าว      ขอนวัตกรรม

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์, ผู้บริจาค Covid-19.