ประมวลภาพก่อนการผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ (VJR MAII Stretcher)

 

CCF_000402 CCF_000404 CCF_000405 CCF_000406 CCF_000407 CCF_000408 CCF_000409 CCF_000410 CCF_000403

Posted by & filed under คู่มือการใช้นวัตกรรม.