มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

IMG_1455

by

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าSASIN สาธิตปทุมวัน วิศวจุฬา

IMG_1452

 มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ ศิษย์เก่า SASIN สาธิตปทุมวัน วิศวจุฬา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ศิษย์เก่า SASIN Chula MM94 ศิษย์เก่า สาธิตปทุมวัน รุ่น 24 ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 66 มอบเงินบริจาค จำนวน 312,193.94 บาท สมทบทุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดทำนวัตกรรมรับมือโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช       

by